Kontakt

Kretsordförande Björn Andersson

Kontaktperson i Östergötland
Samtalsledare i Norrköping
E-post:
bjorn.andersson@spes.se
Telefon:
073-8545955

Ledamot
Veronica Brygg

Samtalsledare i Norrköping
E-post: veronica.brygg
@spes.se
Telefon:
070-3843433

Ledamot
Maria Edh

Samtalsledare i Linköping
E-post:
maria.edh
@spes.se
Telefon:
070-5698658

Ledamot
Liselotte Gyltén

Kontaktperson i Östergötland
Samtalsledare i Linköping
E-post:
liselotte.gylten
@spes.se
Telefon:
070-8479580

Ledamot
Inger Händestam

Inger Händestam E-post: inger.handestam@spes.se
Telefon:
070-2002402