”Jag vill hjälpa och sprida kärlek till efterlevande som mist någon i suicid”

Den femte december är det internationella volontärdagen, en av FN:s temadagar. Vi har ställt några frågor till Nathalie Henningsson Ramos som är med och bemannar vår stödchatt.

Som alla dagar vill vi tacka alla våra 130 ideellt aktiva runt om i landet som ger hopp och stöd till andra som drabbats av att förlora någon i suicid! Vi kan inte nog understryka hur viktiga Spes stödpersoner är för föreningen och för medlemmarna. Utan dem inget Spes! Varmt tack till er!

Varför blev du aktiv i Spes?

– Kort och enkelt; för att jag vill hjälpa och sprida kärlek till efterlevande som mist någon i suicid. Min mamma Sol-Britt tog sitt liv sommaren 2011 och lämnade ett stort tomrum hos mig och många andra. Jag sökte mig snabbt till Spes ungdomsträffar i Göteborg och jag tyckte att det var väldigt givande och bra. Det kändes skönt att inte känna att jag var ensam om mina känslor och tankar. Att få dela med sig till andra och kunna reflektera kring traumat och livet efter det. För några år sedan började tankar komma om att jag själv ville engagera mig i Spes och hjälpa efterlevande.

Vad arbetar du med i Spes?

– År 2022 började jag med Spes stödchatt för efterlevande. Det är en stödchatt där man som efterlevande kan söka stöd och samtidigt vara anonym. Stödchatten är öppen två gånger i veckan i några timmar. Jag tycker själv att det är väldigt smidigt och effektivt. Eftersom den efterlevande kan befinna sig varsomhelst och samtidigt chatta med oss som är efterlevande. Personen behöver ej åka iväg för att få stöd, den kan tryggt sitta och chatta med oss på sin favoritplats.

Vad driver dig och vad ger det dig i ditt frivilliga arbete?

– Det som driver mig är att kunna ge stöd och kärlek till efterlevande som mist någon i suicid. Jag vill finnas där och trösta och känna att jag gör gott. Det finns fortfarande mycket okunskap och rädslor hos människor som aldrig varit i kontakt med sorg och suicid. Därför är det viktigt att Spes fortsätter att sprida kunskap. Jag känner tacksamhet och kärlek när jag har gett stöd och kärlek. Jag kan inte göra allt men vi kan alla hjälpas åt och våga sträcka ut en hand. Två är starkare än en.

Nathalie Henningsson Ramos