Familjen tog bort Pride-flaggorna från Marias grav

Ur Jonas Gardells artikel: ” Som när Benjamin i ”Torka aldrig tårar utan handskar” av Rasmus föräldrar nekas att komma på Rasmus begravning: ”Du måste ändå förstå att det inte skulle bli någon värdig begravning utan ett bögspektakel.” Som regnbågsflaggor vid en gravsten. ”Det här är ingen jävla cirkus.”

Tredje delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”.

Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande. 

Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!