Forskning om suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv

Resultaten har visat att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll.

Genom denna modell kan man beakta vilka situationer som ökar risk för suicidhandlingar och hur man kan göra våra sammanhang och miljöer tryggare. Detta perspektiv kan också minska känslan av skam och skuld hos den drabbade.

Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth interviews” publicerad i tidskriften Death studies 11/1-22.

I hennes forskning studeras suicidalitet ut ett olycksfallsperspektiv. Modellen kallas SCREAM (Suicidal Cognitions’ Reliability and Error Analysis Method).

Forskningsartikeln