”Ingen kan hjälpa mig, mamma”, sa Helena

På bilden: Camilla med foto av dottern Helena i famnen.

Andra delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”. I artikeln möter vi Camilla som förlorade sin dotter Helena som var bisexuell.

Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande. 

Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!