Behandling kan minska självmord bland unga

Läkemedel som litium och klozapin, men också elbehandling kan minska risken att tonårspojkar med psykisk sjukdom begår självmord. Det visar en studie som jämfört behandlingar i svenska regioner.

Varje år begår 800 000 människor självmord i världen. Bland tonåringar och unga vuxna är självmord den ledande dödsorsaken. Upp till 90 procent av ungdomar som tar sina liv lider av svår psykisk sjukdom, till exempel svåra depressionstillstånd, bipolära sjukdomar och schizofreni.

Sjukdomarna kan behandlas med elbehandling, ECT, och läkemedlen klozapin och litium. Tidigare studier har visat att dessa behandlingar kan minska risken för självmord hos vuxna.

Det har däremot varit oklart om de även kan förhindra självmord hos ungdomar, men i en ny studie har forskare vid Karolinska institutet undersökt detta.

– Vi har undersökt om regional överdödlighet i självmord hos 15- till 19-åringar var korrelerat med användning av ECT, litium och klozapin bland unga, säger forskaren Adrian Desai Boström vid Karolinska institutet.

Läs artikeln hos Forskning.se