Category Archives: Start

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en förhöjd risk för suicid. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen, som presenteras idag. Sambanden är viktiga att känna till för yrkesutövare inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, för att personer i riskzonen lättare ska kunna identifieras och få hjälp. Läs vidare hos Socialstyrelsen Känslor av skam och skuld gör det svårare att söka hjälp. Men sök den hjälp som finns att få! Kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivning. De har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd.

Poeten och artisten Emil Jensen förlorade sin syster och bästa vän Anna i cancer för 17 år sedan. Han har sedan dess berättat om sin sorg både från scenen och i radioetern. Nu har Spes medlemstidning Förgätmigej nått våra medlemmar och i den finns en intervju med och texter av Emil Jensen om hans sorgearbete efter sitt enda syskon och en depression han tror berodde på obearbetad sorg. Samtidigt som hans texter varit till hjälp för andra. – Jag har själv inte erfarenhet av suicid i min närhet men jag har fått väldigt mycket erfarenhet från min publik. Dels från dem som själva blivit hjälpta av mina texter och, till min otroliga glädje, inte tagit de sista stegen. Och från dem som förlorat någon i suicid och som funnit tröst i mina texter. Det räcker med att höra en sådan historia för att känna att jag gjort det jag hoppas…

Read more

Som medlem … gör du det möjligt för oss att finnas för fler… blir vi en ännu starkare röst för efterlevande… förebygger du att suicid sker imorgon… får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år. Bli medlem enkelt här

Hon minns henne främst som glad och sprallig. Hur man egentligen mår är lätt att dölja. Det har gått lite över 20 år sedan Lotta Jensen förlorade sin lillasyster Johanna i suicid – en förlust som ledde till att Lotta idag utbildar i psykisk livräddning. – För att Johannas död inte ska vara helt meningslös vill jag göra något för andra. Innan hon själv drabbades tänkte hon ”det här händer andra, inte oss – vi är ju en helt normal familj”. Men 2002 förändrades allt.

Vi ser tillbaka på alla arrangemang och ljuständningar med värme och tacksamhet. Tillsammans var ordet för dagen. Flera av de arrangemang och aktiviteter som anordnades på Suicidpreventiva dagen den 10 september 2023 gjordes i samverkan med andra, bland annat Sensus, Suicide Zero, Svenska Kyrkan, kommuner, samt lokala föreningar och aktörer. På många platser tändes 1569 ljus. Ett för varje person vi mist i suicid under 2022. Varmt tack till alla Spes kretsar, volontärer, till er som medverkande, till dig som kom, till dig som tände ljus och till dig som delade information om våra livsviktiga frågor. Tillsammans. För stöd till dig som mist i självmord – och för att förebygga att fler drabbas imorgon! Vill du bidra till vårt livsviktiga arbete? Varmt tack!

När Inger Händestam var 19 år tog hennes mamma sitt liv. Omgivningen reagerade med tystnad och Ingers strategi blev att fly in i sitt arbete. 20 år senare tar även Ingers pappa sitt liv på precis samma sätt och på samma plats som sin fru. Inger är idag förbundsordförande i Spes. Här berättar hon om sin resa och vikten av kunskap, sammanhang och stöd i sorg. Podden Berätta alltid det här görs av Frida Boisen och Tilda Boisen.

Stöd till efterlevande vid suicid – samlad kunskap för yrkesverksamma. Materialet har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I detta materialet ges grundläggande kunskap om hur suicid kan påverka efterlevande och om deras olika behov av stöd. Vidare beskrivs olika roller när det gäller stöd till efterlevande vid suicid. Materialet syftar till att ge en överblick över området och innehåller länkar som kan vara användbara, både i ett strategiskt utvecklingsarbete och i mötet med efterlevande. Materialet innehåller även ett avsnitt som kan ge praktiskt stöd i att ta fram ett länsövergripande arbetssätt för efterlevandestöd vid suicid.

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en ökad trygghet i att hantera svåra samtal med patienter som mår psykiskt dåligt och kan ha tankar på att ta sitt eget liv. Du som arbetar inom hälso- och sjukvården men även andra som möter personer som mår psykiskt dåligt och kan vara suicidala kan ta del av utbildningen. Läs mer och registrera dig på Socialstyrelsens webbplats

”Med samlad kraft för livet” är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund 25-26 oktober 2023. Här ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Med samlad kraft hjälps vi åt att förebygga suicid. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.Information och anmälan

Alla som är aktiva i Spes har förlorat någon i suicid. I septembernumret av vår medlemstidning Förgätmigej får vi bland andra möta Hans Petersson som oväntat miste en av sina söner, Henrik, 2018. Henrik skulle fyllt 23 men orken tog slut. Kvar blev familjen och vännerna med alla sina frågor.   Numera bemannar Hans Spes stödlinje en gång i månaden från sitt hem i Nyköping och tar emot Förgätmigejs utsända för ett samtal om Henrik och om sorgbearbetning.

10/98