Stora brister i stöd till anhöriga

Emma Högberg som förlorat sin pappa skrev en c-uppsats.

När Emma Högbergs pappa tog sitt liv i april 2015 kände hon sig chockad, ensam och förvirrad. Det organiserade stödet från samhällets sida var lika med noll. I dag utbildar sig Emma till socionom och har kartlagt frånvaron av stöd till efterlevande. Hennes c-uppsats har uppmärksammats på regional nivå.

Som medlem är du inte bara med och stödjer efterlevande och bidrar till vårt arbete för att förebygga självmord, du får också vår medlemstidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år! Bli medlem här

Fler smakprov ur vår medlemstidning Förgätmigej