Category Archives: Aktuellt

Årets förbundsstämma hölls digitalt söndagen den åttonde maj. Där uppmärksammades att organisationen fyller 35 år. Förra året innehöll nyheter som att SPES beviljades 90-konto, vi startade en stödchatt och lanserade vår podd ”Inte bara en siffra”. Förbundsstämman fastställde även årets verksamhetsplan och budget, däri finns grundutbildningsprojektets genomförande för samtliga stödpersoner i SPES. Två personer lämnade förbundsstyrelsen, det var Pirjo Stråte som varit vice ordförande i många år och Kaisa Nordqvist som varit ledamot under ett par år. Vi tackar bägge två för deras insatser i förbundsstyrelsen! Här kan du läsa mer om vår styrelse

Tommy Jan är en av åtta kandidater som kan bli lyssnarnas sommarvärd i P1 i år. Så här skriver han i vår digitala Stödgrupp för dig som mist i självmord ”Ikväll är det 9 månader sen min älskade Patrik förlorade kampen mot sitt mörker och jag förlorade min solstråle i livet! Vi är så många som förlorade dej Patrik! Inte en dag eller minut utan saknaden och längtan efter honom men samtidigt den ständiga paniken ångesten som varvas med en så total tomhet, tankarna varför fick jag ingen chans att rädda honom? Hur kunde jag tolka så fel eller missade jag att upptäcka rop på hjälp? Jag vet ju att jag aldrig kommer få några svar! Att här i gruppen läsa alla er andras inlägg om er saknad, vilsenhet och ert lidande är så smärtsamt men det är så viktigt att vi pratar om det och får veta att vi…

Read more

”Jag heter Marianne Nilsson och vi förlorade vår då 24-årige son Claes i självmord för snart tio år sedan. Tio tunga år, som jag inte önskar att någon människa skulle behöva gå igenom. Claes gav mig en sista värdefull insikt, genom att han kom hem sista veckan, och trots sin depression uttryckte så mycket tankar och känslor. Sista dagen i sitt liv berättade han om mobbning under högstadiet. Det känns som en gåva att han hjälpte mig att förstå det som jag inte kunde förstå. Jag litade alltid fullständigt på honom, och gör det även angående detta. Skuldkänslorna är naturligtvis något jag måste bära med mig varje dag. Jag hamnade därefter själv i en djup depression, och har fått insikt i hur det är att inte vilja leva mer. Jag fick hjälp att överleva genom psykiatrin, och SPES gemenskap var oerhört betydelsefull. Här mötte jag människor som hade samma erfarenheter,…

Read more

#intebaraensiffra

”Jag förlorade min bror Anders i självmord den 10 april 2019. Han blev 40 år. Egentligen är begreppet ”psykologisk olycka” en bättre beskrivning av vad som hände. Anders fick en psykos och var inte sig själv de sista timmarna i sitt liv, det var troligen rösterna i hans huvud som sa till honom att göra det han gjorde. När detta skedde bodde Anders i Tokyo med sin hustru och det var hon som ringde mig den där morgonen i april och berättade att han hade tagit sitt liv. Just detta; att han befann sig i ett land långt, långt borta gjorde det svåra ännu svårare. Vi fick veta att om vi ville ta ett sista farväl av Anders var vi tvungna att komma till Tokyo senast inom fem dagar men varken jag eller mina föräldrar orkade uppbåda kraft och ork till att organisera en resa till Japan i det läget.…

Read more

Seminarium – stöd till efterlevande efter suicid. Den 8 september 2022. Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta! Läs mer och anmäl dig på Folkhälsomyndighetens webbplats

Varje år dör mer än 700 000 personer i världen i suicid, varav ungefär 1 500 i Sverige, inräknat både säkra och s.k. osäkra suicid. Att en person tar sitt liv är en personlig tragedi och representerar dessutom en omfattande samhällelig förlust. Det är känt från studier från bland annat USA att personer som senare dör i suicid ofta har haft någon form av kontakt med vården i nära anslutning till dödsfallet. Det indikerar att vården har potential att utgöra är en viktig kontaktyta försuicidprevention. Flera studier har undersökt risken för suicid upp till 5 år efter ett suicidförsök, men endast ett fåtal studier har undersökt risken för suicid och överdödlighet (jämfört med normalbefolkningen) i suicidunder längre uppföljningstider, dvs 20 år eller längre. Utöver det är kunskapen bristande kring eventuell överdödlighet hos subgrupper av personer som gör suicidförsök, nämligen de som:1: gör upprepade suicidförsök2: gör våldsamma suicidförsök3: har hög suicidal…

Read more

Flexibel sjukskrivning eller en sorgpeng skulle minska belastningen och underlätta återhämtning för den som drabbats av en svår förlust. Det skriver Kjell Westerlund i Sydsvenska Dagbladet. Kjell Westerlund är ordförande i SAMS – Samarbete för Människor i Sorg – där SPES ingår.

Möt Ewa, Monica, Yngve, Birgit, Shahla och Staffan i Minds må bra-guide och lär dig mer om psykiska besvär som är vanliga när du blir äldre. Läs vidare på Minds webbplats

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök För att förebygga suicid, och därmed rädda liv, behöver fler uppmärksamma, reagera och agera. Därför har Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård. Under snart tio år har SPiSS ständigt utvecklats och nya fokus och teman har tillkommit. Nu har Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner och idéburna verksamheter uppdaterat SPiSS:s webbkurser. Dessa är nu bättre anpassade till verksamheter utanför sjukvård så att alla, som arbetar nära människor i utsatta situationer. Så att fler kan få kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.  Utbildningen är tillgänglig för alla intresserade via Regions Skånes webbplats. 

Att obetalda skulder kan öka risken för självmord är känt sedan tidigare. Nu visar forskning att risken minskar när skulderna betalats. Tidigare forskning visar att självmord kan kopplas till obetalda skulder. Det finns dock liten kunskap om risken för självmordsförsök minskar ifall människor lyckas ta sig ur skuldfällan. I en studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att återbetala en skuld som registrerats hos Kronofogden. Forskaren Yerko Rojas har tittat på i vilken utsträckning att inte längre ha en aktiv skuld hos myndigheten kan kopplas till en minskad risk för självmord.

20/123