Category Archives: Aktuellt

André och Babs Lange i Lund förlorade sin son Aron. Nu kämpar de för nya rutiner runt omhändertagande av berusade. Kontakter med justitieministern och åklagare har gett fler frågor än svar, säger de.

Hög självmordsrisk efter förvar av berusade i polisarrest. Medicinsk bedömning och kontakt med närstående kan rädda liv. Aron avled genom självmord förra året. Nu skriver hans pappa och fem andra sakkunniga på området om problemen med hur lob, lagen om omhändertagande av berusade, tillämpas. Polisen har i uppdrag att avgöra vårdbehov, men saknar medicinsk kompetens för att bedöma de som tas i förvar. Lördagen den 18 december 2021 festade Aron med kompisar. Han blev redlöst berusad och omhändertogs av polisen för tillnyktring. Efter knappt sex timmars förvar släpptes Aron ut. Enligt polisens bedömning var han rejält bakfull men kunde stå på benen och ansågs därför förmögen att ta hand om sig själv. Polisen frågade om närstående skulle kontaktas, men Aron nekade till det. En timme senare hade han tagit sitt liv. Fallet Aron belyser brister med tillämpningen av Lagen om omhändertagande av berusade, (LOB, 1976:511)[1] och svårigheter med sekretesslagen (2009:400)[2].…

Read more

Resultaten har visat att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll. Genom denna modell kan man beakta vilka situationer som ökar risk för suicidhandlingar och hur man kan göra våra sammanhang och miljöer tryggare. Detta perspektiv kan också minska känslan av skam och skuld hos den drabbade. Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth interviews” publicerad i tidskriften Death studies 11/1-22. I hennes forskning studeras suicidalitet ut ett olycksfallsperspektiv. Modellen kallas SCREAM (Suicidal Cognitions’ Reliability and Error Analysis Method). Forskningsartikeln

Till dig som var med och uppmärksammade suicidpreventiva dagen den 10 september på något vis, t ex genom att arrangera eller delta i ljuständningar, föreläsningar, musikframträdanden och sammankomster. Vi vill också tacka dig som tände och skickade digitala ljus. Du är med och bidrar till att SPES idag har stödverksamhet på ett trettiotal orter i Sverige. Titta på videon för att se ett litet urval av de arrangemang som SPES genomfört eller bidragit till.

OLIKA BILDER AV PSYKISK (O)HÄLSA. NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksammar Världsdagen för Psykisk hälsa. Välkommen till en eftermiddag där personer berättar om sina egna erfarenheter med psykisk (o)hälsa. I år fokuserar vi på personliga berättelser av människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, som på olika sätt förmedlar sina perspektiv och upplevelser, genom tal, musik och andra konstnärliga uttrycksmedel. När: 10 oktober 2022 Tid: Kl. 13.00 – 16.00 Plats: Digitalt Pris: Kostnadsfritt Anmälan och info

Välkommen till föreläsningar och mingel i Stockholm! International Survivors of Suicide Loss Day 19 november – en dag som uppmärksammar alla som förlorat närstående i suicid! Syftet med dagen är att belysa efterlevandes situation och att känna gemenskap och hopp i gemensamma svåra erfarenheter. Initiativet togs i USA vid millennieskiftet. Dagen infaller alltid på en lördag i slutet av november inför några av årets största familjehögtider, en svår tid på året för många som kämpar med sorg och saknad. Sedan några år tillbaka är dagen internationell. Efterlevande vid suicid kallas överlevare (survivor) på engelska, ett ord som även används i samband med andra typer av svåra trauman. SPES kommer att bjuda in till en halvdagskonferens i Stockholm med föreläsningar, frågestund med sittande panel och avslutande mingel. Mer information kommer!

Tänd ett ljus och hjälp oss rädda liv! Tänd ett ljus för någon du saknar, och skicka ljuset vidare till någon som minns, eller till dig själv. Varje år tar ca 1500 människor sina liv i Sverige. Det är traumatiska förluster som sätter livslånga spår. SPES ger stöd till närstående – och förebygger att suicid sker imorgon. Du gör det möjligt!

Julia Pivén och hennes mamma Johanna Pivén skriver om Julias självmordsförsök och om sin relation. ”Om min egna mamma inte kunde tro mig, vem skulle då någonsin tro mig? När jag försökte ta livet av mig, så var det under en lång vistelse på psykiatrisk slutenavdelning. Personalen mobbade mig, kallade mig öknamn och hotade med att göra saker mot mig på natten. I efterhand har det även kommit fram att jag var i psykos vilket personalen inte hade lagt märke till. Jag visste inte om jag någonsin skulle komma ut. Det var tortyr.” I septembernumret av vår medlemstidning Förgätmigej finns artikeln med, men du kan läsa artikeln redan nu här Vår medlemstidning kommer ut fyra gånger per år och om du blir medlem får du den direkt hem i brevlådan. Bli medlem idag och stöd vårt arbete för ett suicidfritt Sverige och för ett utvecklat efterlevandestöd.

I juli 2015 tog min lillasyster Helena sitt liv. En varm, omtänksam, kreativ och ganska blyg trettioåring som brann för djur, natur och miljö. Hon var den absolut sista jag trodde jag skulle mista på detta sätt och det blev något som förändrade mitt liv. När det hände trodde jag att självmord var exceptionellt ovanligt, något som drabbar några få. Absolut inte oss. Inte vår familj. Sverige går mot ett val. Trots kriget i Europa och den eskalerande klimatkrisen antas lag och ordning bli den viktigaste valfrågan. På var och varannan stolpe sitter plakat som skriker om fler poliser och hårdare straff. Prevention av allvarliga brott och kanske framförallt lagförande och straff är frågor som engagerar. Inte minst det dödliga våldet. Samtidigt är över 90 % av det dödliga våldet i Sverige riktat mot det egna jaget, av människor som inte står ut med att leva. 113 personer avled till…

Read more

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i kontakt med andra som mist närstående genom våra modererade grupper på sociala medier. Nu startar vi dessutom en stödchatt. Vi vet att människor vill ha stöd och kommunicera sin sorg i olika former. Chatt är en populär stödform bland unga. Men det är också en stödform där man får vara anonym. Man kan ha många skäl till att man inte vill söka stöd i en grupp. Dels på grund av stigmat som fortfarande vilar över suicid. Men det kan också vara så enkelt som att man vill kunna prata ohämmat om sin egen sorg, utan att behöva ta hänsyn till någon närstående eller andra drabbade. Som all stödjande verksamhet i SPES bemannas chatten av stödpersoner från SPES som själva mist någon i suicid. Du finner chatten…

Read more

10/146