Category Archives: Aktuellt

Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av självmorden bland unga människor. Men när fler unga får bipolärdiagnos tycks självmorden minska, enligt en ny studie som tittat på hur det ser ut i Sveriges regioner. Bipolär sjukdom är ett av de psykiatriska sjukdomstillstånd som är förknippat med högst risk för självmord, varför diagnos och behandling är mycket viktigt. Forskning har också visat att det kan ta upp till sex år från sjukdomsdebuten till diagnos och behandling. Och mycket talar för att underdiagnostiken i Sverige är mycket stor hos personer i åldern 15–19 år, enligt forskare vid bland annat Karolinska Institutet. De har nu gjort en studie för att undersöka hur många unga som diagnosticeras med sjukdomen och om det finns kopplingar mellan självmord och andelen diagnoser, region för region i Sverige. Läs mer…

Nino Ramsby, född Nina, är en bildkonstnär, musiker och poet som delar med sig av några alster i vår medlemstidning Förgätmigej. Som medlem i Spes får du vår medlemstidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stödjer du vår efterlevandeverksamhet och vårt suicidpreventiva arbete. Läs fler smakprov ur Förgätmigej eller bli medlem här

”Med samlad kraft för livet” är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund 25-26 oktober 2023. Här ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Med samlad kraft hjälps vi åt att förebygga suicid. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.Information och anmälan

”Man blir väldigt ensam”. När Magdalena förlorade sin son Maximus, 17 år, upplevde hon en stor ensamhet, att stigmat kring suicid gjorde att ingen riktigt vågade närma sig henne. Magdalena sökte sig till sin vårdcentral för stöd men det var i Riksförbundet Spes och i arbetet med sina hästar hon hittade livlinan hon sökte i sorgen.  Lyssna på inslaget hos P4 Sörmland

Maximus, 17, tog sitt liv. Lyssna på inslaget hos P4 Sörmland

Spes förbundsstämma 2023 hölls digitalt söndagen den 7 maj med närmare 50 medlemmar som deltagare. Flera medlemmar närvarade även som ombud från kretsar, stödpersoner, medarbetare, förbundsstyrelse och revisorer. Även auktoriserad revisor deltog och stämman leddes av en extern mötesordförande och mötessekreterare. Verksamhetsåret 2022 då Spes fyllde 35 år redogjordes för och lades till handlingarna. År 2022 innehöll nyheter som att Spes uppmärksammande för första gången och genomförde ett event den 19 november vid International Survivors of Suicide Loss Day då även Spes nya grafiska profil och logotype lanserades. Över 80 stödpersoner i Spes har nu gått Grundutbildningen som arrangerades på 6 olika orter under året. Tack vare alla dessa stödpersoner i olika roller har Spes stödverksamhet kunnat utvecklas och expanderat under året. Spes genererar nu mer stöd till fler efterlevande vid suicid än vi någonsin gjort i vår 35-åriga historia. Vi har samtalsträffar på närmare 40 orter och den 10/9…

Read more

”Börja aldrig spela!” Det var de sista orden Ebba Gravestam skrev, när hon 26 år gammal tog sitt liv eftersom hon inte lyckades ta sig ur sitt spelmissbruk. Ebbas mamma Annika Gravestam från Alstermo i Uppvidinge kommun läser högt ur sin dotters avskedsbrev. Det har gått några år sedan dottern tog sitt liv hemma hos henne. Då hade mor och dotter gemensamt kämpat för att Ebba skulle komma ur sitt spelmissbruk, men inte lyckats. I brevet beskriver Ebba sin förtvivlan över sitt spelmissbruk, men också sin kärlek till sin familj. Och hon avslutar sitt brev med orden: ”Börja aldrig spela.” – Vi jobbade tillsammans, hon bodde hos mig och hennes självmord kom som en fullständig chock. Vi trodde verkligen att hon hade slutat spela. Titta på inlägget hos Svt Om du behöver hjälp Stödlinjen för spelare och anhöriga Spelberoendes riksförbund

Vi har under många år utgått från att självmord nästan alltid är den yttersta konsekvensen av psykiatriska tillstånd, exempelvis depression. Men i många fall är det inte så och därför kan inte självmordsprevention enbart vara en fråga för sjukvården. I stället bör vi se på självmord som en komplex händelse med många olika bakomliggande faktorer, skriver Karin Schulz, generalsekreterare för Mind i Expressen.

”När jag kom hem en dag hade han lämnat en lapp där det stod ”Morsan jag behöver pengar till klippning. PS! Jag är homosexuell. Säg det inte till någon. DS!” Elisabeths son David var homosexuell och tog sitt liv. HBTQ-personer är överrepresenterade både när det kommer till suicid och till sorg efter självmord. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för information om vad som händer i SPES! Nyhetsbrevet kommer direkt till din e-post och innehåller information om vår verksamhet och nyheter inom det suicidpreventiva området.

10/81