Category Archives: Aktuellt

Spes förbundsstämma kommer i år att hållas söndagen den 7 maj 2023 kl. 9.00 – 14.00. Programmet för stämman kommer att publiceras via den digitala Årsmötesskola som Spes tagit fram i samverkan med Sensus studieförbund. Länk till denna kommer att skickas ut till kretsarna och finnas tillgänglig här på hemsidan från mars månad. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Ett litet Speshänge ”Hope” för att påminna om kärleken till nära och kära. Kan användas på väskan, jackan, plånboken eller hängas i en kedja runt halsen.

När en person tar sitt liv drabbar det många människor kring den som avlidit och det kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos de närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del för att förhindra suicid. – Jag fick inget stöd, det var tack och hej. Jag har inte hört någonting sedan dess, säger Marie Björkvall. Läs vidare och se inlägget hos SVT Västmanland

Det organiserade stödet till nära anhöriga efter ett självmord har varit nästan obefiltligt. I Kalmar län har en stor satsning gjorts för att arbeta uppsökande och erbjuda efterlevnadstöd. – Tidigare var det ingen som var ansvarig för den här frågan, säger Daniel Abrahamsson, kommunförbundet Kalmar län. Läs vidare och se inslaget hos SVT Småland

När sonen Mikael tog sitt liv lämnade två poliser dödsbudet. Sedan lämnades de ensamma. Björn och Erja Andersson från Norrköping fick på egen hand söka stöd och hjälp. – Jag tycker att anhöriga automatiskt skulle få vårdinsatser och att någon tar kontakt i hemmet, säger Björn Andersson. Läs mer och se inslaget hos SVT Nyheter

Både anhörigföreningar och polisen anser det är stora brister i stödet till anhöriga när en person har tagit sitt liv. – Vi har katastrofteam när flera personer är inblandade i en olycka. Men vid enskild död, som suicid, så är det ingens uppdrag att ha en kris- och traumainsats, säger Inger Händestam, förbundsordförande i föreningen Spes. Läs mer och se inslaget hos SVT nyheter

Dagligen får akutpsykiatrin i Linköping samtal från människor som säger att de vill ta sitt liv. Personalens uppgift är att nå fram och att göra en riskbedömning. – Ibland börjar samtalet väldigt mörkt, men det kan sluta med att personen pratar om barnets studentfest och ser fram emot det, säger sjuksköterskan Emelie Fahlén som jobbar på nystartade psykiatriambulansen i Linköping. Läs mer och se inslaget hos SVT Öst

”För fem år sedan fick polisen i Sverige varje dag in i genomsnitt 67 samtal som gällde psykisk ohälsa och sucid. Förra året var det 122 samtal per dag i genomsnitt. I vissa polisområden har det skett en fördubbling. Varje dag får polisen i genomsnitt in 122 larm till ledningscentralen som gäller psykisk ohälsa och suicid. Det har skett en kraftig ökning de senaste åren. – Polisen lägger jättemycket tid på det här som vi behöver använda till andra saker, säger Patrik Forsemalm, polisens nationella verksamhetsutvecklare kring psykisk ohälsa. Se inslaget och läs mer hos SVT Öst

Gör skillnad och skriv under vårt upprop! Varje år tar 1500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots det saknas idag ett fungerande akut samtalsstöd till människor i kris och deras anhöriga. Denna funktion hade den Nationella hjälplinjen som trots stora protester lades ner 2020. Folkhälsomyndigheten har både utrett behovet av en ny nationell hjälplinje, tagit fram ett förslag på hur den skulle kunna utformas och presenterat detta för regeringen våren 2022. Nu har det gått ett år och fortfarande har ingenting hänt. Vi kan inte arbeta nog snabbt när det handlar om att rädda liv. Det är hög tid att regeringen och socialminister Jakob Forssmed agerar. Vi kräver därför att den nationella hjälplinjen öppnar igen! Skriv under vårt upprop för att öppna den nationella Hjälplinjen igen! Läs mer om kampanjen på NSPHs webbplats Debattartikel i Aftonbladet Pressmeddelande

I det andra avsnittet berättar Spes Stockholms ordförande Pirjo Stråte om sin son Johan och om hur hon tillsammans med andra ideellt engagerade efterlevande under många år utvecklat Spes Stockholms verksamhet. Du hittar podden på Spes Stockholms hemsida

10/61