Category Archives: Aktuellt

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet. Författat av Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater. Framtaget av Betaniastiftelsen med stöd från Folkhälsomyndigheten. SPES har bidragit med sakkunskap i framtagandet. Foldern syftar till att ge förståelse för suicid som fenomen, förklarar vad som händer i samband med dödsfall i självmord och beskriver vanliga reaktioner och frågor som kan väckas i sorgen. Du finner här även en del lästips och information om relevanta stödresurser. Praktiska så väl som existentiella. Foldern finns tillgänglig både digitalt och i tryck och är tänkt att kunna delas ut av personer och verksamheter som kommer i kontakt med efterlevande. Den kommer framöver finnas tillgänglig på…

Read more

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka för att förbättra villkoren för personer som är berörda av psykisk ohälsa och självmord.  Medlemsavgiften är 100-300 kronor och gäller för ett kalenderår. Inbetalning som görs under perioden oktober till december gäller också för hela nästa år! Det innebär att om du blir medlem nu får du ett extra nummer av vår tidning Förgätmigej som kommer ut fyra gånger per år. Decembernumret innehåller en intervju med gitarristen och kompositören Janne Schaffer som har förlorat sin bror Bo och sin goda vän Ted Gärdestad i suicid. Vi har också en artikel av psykologen Liria Ortiz om ofrivillig ensamhet. I fokus i detta nummer är suicidprevention och region Skåne. Vad vill du läsa om i tidningen framöver? Läs gärna mer…

Read more

Vi är glada att meddela att SPES tilldelats 90-konto! Därav byter vi nu plusgiro- och swishnummer för gåvor till vår verksamhet. Vad är 90-konto? 90-konto är plusgiro- och/eller bankgironummer som börjar med ”90”. Det är en kvalitetsstämpel för organisationen som helt eller delvis finansieras genom gåvor. 90-konton förmedlas av Svensk Insamlingskontroll. För att tilldelas 90-konto ska organisationen leva upp till högt ställda krav på effektivitet och transparens. Vad innebär det för mig som vill stödja SPES? Den enda skillnaden är att du använder vårt 90-konto för att sätta in din gåva. När du swishar till vårt nya nummer får du istället för den vanliga gröna skärmen upp en röd skärm med ett hjärta. Vill du bidra till SPES arbete för suicidprevention och stöd till efterlevande, sätt in din gåva på plusgiro 90 07 66-7. Eller swisha till 900 76 67. Varmt tack för din gåva!

Nästa nummer av SPES medlemstidning Förgätmigej kommer till våra medlemmars brevlådor i mitten av december. Redan nu kan du läsa vår intervju med psykologen Liria Ortiz om ofrivillig ensamhet.

SPES erbjuder medmänskligt stöd i olika former för efterlevande vid suicid. Både i fysiska samtalsgrupper, via vår stödlinje och man kan också komma i kontakt med andra som mist närstående genom våra modererade grupper på sociala medier. Nu startar vi dessutom en stödchatt. Vi vet att människor vill ha stöd och kommunicera sin sorg i olika former. Chatt är en populär stödform bland unga. Men det är också en stödform där man får vara anonym. Man kan ha många skäl till att man inte vill söka stöd i en grupp. Dels på grund av stigmat som fortfarande vilar över suicid. Men det kan också vara så enkelt som att man vill kunna prata ohämmat om sin egen sorg, utan att behöva ta hänsyn till någon närstående eller andra drabbade. Som all stödjande verksamhet i SPES bemannas chatten av stödpersoner från SPES som själva mist någon i suicid. Du finner chatten…

Read more

Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken från Socialstyrelsen sjönk antalet självmord från cirka 640 under första halvåret 2020 till cirka 540 under motsvarande period i år. Läs vidare

Personer som inte kan betala sina skulder löper mer än dubbelt så stor risk att begå självmord. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på skuldutvecklingen i samhället, menar forskaren Yerko Rojas. Trots en nollvision för självmord tar fler än 1 000 människor sina liv varje år i Sverige. Yerko Rojas, lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola, har i en ny studie undersökt kopplingen mellan självmord och obetalda skulder. – Ekonomisk utsatthet är en känd riskfaktor för självmord. Däremot vet vi inte mycket om huruvida ekonomiska svårigheter i form av överskuldsättning specifikt är kopplade till självmord. Det är en viktig lucka i forskningen, säger Yerko Rojas. Läs vidare…

Riksförbundet SPES har emottagit en julgåva från Kvänum Energi. Vi är mycket tacksamma för att Kvänun energi stödjer vårt viktiga arbete.

Fråga doktorn – temaprogram på SVT om sorg och tröst. Vad händer i kroppen då vi sörjer? Hur ska vi klara av livets sorgeperioder? Hur kan vi trösta när det känns som om ingen tröst finns att ge? Medverkar gör Olle Carlsson, präst och författare, psykiater Ullakarin Nyberg och doktor Karin Granberg.

På flera orter i landet börjar SPES nu återuppta fysiska samtalsträffar. Det finns också digitala träffar som är lätt tillgängliga oavsett var du bor. Aktuell information om vår verksamhet hittar du här.SPES stödlinje för efterlevande har öppet som vanligt varje kväll för dig som är efterlevande och du är också varmt välkommen till vår slutna Facebookgrupp där du kan få stöd från andra som vet vad du går igenom.

10/69