Category Archives: Aktuellt

SPES förbundsordförande Inger Händestam intervjuas i P4 Östergötland om den kraftigt ökande psykiska ohälsan, varningssignaler och vart man kan vända sig om man mår dåligt. P4 Östergötland

Stöd vårt arbete genom ett medlemskap! Vi ger stöd till efterlevande och arbetar för att förebygga att fler drabbas imorgon. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och som medlem får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år. I marsnumret får du läsa om den senaste forskningen om psykisk ohälsa och självmord bland samer. Du får möta artisten och aktivisten Maxida Märak i en intervju och numrets tema är klimatångest. Genom att bli medlem gör du skillnad! Det är enkelt att bli medlem och avgiften går att swisha. Varmt tack!

SPES kommunikatör Björn Eklund intervjuas om det livsviktiga stödet efter självmord Nyårsdagen är den dag där flest begår suicid, vilket gör januari till en mörk månad för många vänner och familjer. Björn Eklunds syster tog sitt liv för sex år sedan, nu jobbar han med att hjälpa andra efterlevande. ”Det som är centralt är lyssnandet, det finns inga magiska ord”, säger Björn Eklund, kommunikatör på SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd.

Går det att ha ett bra liv där det finns plats för en stor sorg? I senaste avsnittet av podden ”Inte bara en siffra” möter du Björn som berättar om när ett syskon tar sitt liv, om hur traumatiska förluster kan påverka relationer och om att gå från att vara en sörjande bror till en bror med en sorg. Röster från efterlevande är temat i SPES nya podcast ”Inte bara en siffra”. Låter namnet bekant? #intebaraensiffra är en hashtag som togs fram av SPES som motreaktion mot att suicid ofta rapporteras och debatteras i termer av statistik eller kostnader. Med ”Inte bara en siffra” vill vi ge ord och ansikten åt berättelserna bakom siffrorna. Varje berättelse riktar också strålkastarljus på ett av våra stora samhällsproblem. Finn där poddar finns, eller så kan du klicka här för att lyssna.

Martin blev endast 25 år. När han tog sitt liv hamnade hela familjen i ett avgrundsdjupt mörker. För att få kraft att bearbeta sina känslor, kom organisationen SPES att spela en stor roll. – Den viktigaste funktionen för SPES tycker jag är att inge hopp, visa att det går att leva vidare. Spes betyder ju hopp på latin, säger Carina Persson, mamma till Martin. Läs hela artikeln hos 1177

Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv undersökt i studie. SPIVs ordförande Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth interviews” publicerad i tidskriften Death studies 11/1-22. I studien framkom att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll. Sammanhanget, den interpersonella (mänskliga) miljön och fysiska miljön, sågs också ha en avgörande betydelse. Genom ett olycksfallsperspektiv flyttas fokus från de individuella bakomliggande faktorerna till att istället förstå situationen som ledde till suicidhandlingen. I förlängningen kan det minska känslor av skam och skuld hos individen.  Läs vidare

Antalet självmordsförsök och andra akuta fall av psykisk ohälsa som polisen måste rycka ut på har ökat med över 50 procent de senaste åren. Vanligtvis är det polis och räddningstjänst som kommer om någon larmar om att den mår dåligt, men i region Stockholm har man satsat på en speciell psykiatriambulans – så kallade PAM-enheten. Inslaget handlar bland annat om att personal i en psykiatriambulans har kunskap om psykisk sjukdom, de kan förbereda sig genom att läsa patientens journal och detta kan påverka bemötandet positivt. Andra patientgrupper åker sällan polisbil till sjukhuset. Vi hör också SPES förbundsordförande Inger Händestam om det ofta obefintliga stödet till efterlevande efter suicid. Lyssna på inslaget i Sveriges Radio

Att insjukna i depression eller ångestsyndrom i ung ålder kan göra det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och många kan behöva sjukpenning eller ekonomiskt bistånd för att klara ekonomin som vuxen. Det finns också en ökad risk för suicid, enligt en studie av Socialstyrelsen. – Resultaten visar att det inte bara finns ett behov av förebyggande insatser utan även att efterföljande vård och stöd av dem som blir långvarigt sjuka är adekvat och präglas av långsiktighet, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Allt fler barn och unga vuxna diagnostiseras med depression och ångestsyndrom. Den kraftigaste ökningen har skett bland barn och i synnerhet bland flickor. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta, till exempel en ökad benägenhet att söka vård, att vården blivit mer tillgänglig och förändringar i samhället som gett upphov till ökad stress och påfrestning med sämre psykiskt mående som följd. Läs vidare på Socialstyrelsens webbplats

Jul- och nyårshelgen är ofta tuff för den som mår psykiskt dåligt och framförallt på nyårsdagen ökar antalet självmord. Men stödet för någon som förlorat en anhörig i självmord varierar mycket över landet. Sveriges Radio intervjuar Inger Händestam, förbundsordförande för SPES, som har förlorat båda sina föräldrar i självmord, först hennes mamma och tjugo år senare henne pappa och det hon har saknat är krisstöd. ”Det är lite eftersatt och behöver utvecklas” säger Jenny Telander, biträdande enhetschef vid enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten. De håller därför tillsammans med regionerna på att utveckla stödet så att det ska vara enhetligare över landet, men när det arbetet ska vara klart kan hon inte svara på. Lyssna på inslaget här

I dagarna landar vår medlemstidning Förgätmigej i våra medlemmars brevlådor! I detta nummer får du bland annat läsa en intervju med gitarristen och kompositören Janne Schaffer. Du som ännu inte är medlem, kan läsa artikeln i sin helhet här. På den här sidan kan du bli medlem och därigenom stödja vårt arbete och få tidningen som kommer ut fyra gånger per år. Du kan också tända minnesljus, skicka en julhälsning eller starta en egen insamling här på vår hemsida. Varmt tack för att du hjälper oss att hjälpa!

10/75