Category Archives: Start

För femton år sen miste Anna sin dotter i självmord. Idag lever Anna ett ganska bra liv. Men får njuta av livet när man förlorat sitt barn? Annas dotter hade det tufft under tonåren och livet var rätt stormigt. Hon var på väg att bli vuxen när hon en dag bara inte orkade längre. Att vara mamma var för Anna en berg-och dalbana; underbart och tufft. Idag tänker hon ofta på hur livet skulle varit om hennes dotter fått fortsätta leva.– Kanske hade mitt liv varit mycket jobbigare om hon levt? Det är en svår tanke som jag brottas mycket med, säger Anna. Lyssna på programmet

18-årige Manfred tog sitt liv – BUP i Uppsala kritiseras av IVO Det är först efter att föräldrar anmält vården på BUP som brister upptäcks, visar Ekots granskning. Efter att 18-årige Manfred tog sitt liv får BUP i Uppsala skarp kritik av IVO, som menar att BUP inte berättat allvaret i situationen för Manfreds familj. Johan Lugnegård, chefsläkare i Uppsala, säger att de hela tiden försöker förbättra vården, bland annat genom utbildningar för personalen om självmord hos barn och unga. Lyssna på inslaget Vården visste om Manfreds självmordsplan – mamman hittade honom död I slutet av höstlovet 2018 kom Eva Osterman Lind hem och hittade sin son död. Senare förstod hon att Manfred i förväg hade berättat detaljerat om sina självmordsplaner för personal på BUP. Lyssna på inslaget

I flera fall där barn- och unga begått eller försökt begå självmord de senaste åren konstaterar BUP i sina egna utredningar att det funnits problem i vården av den unga kopplat till personalbrist och långa väntetider, visar Ekots granskning. Barn- och ungdomspsykiatrin är generellt underfinansierad och det kan i förlängningen få den här typen av konsekvenser, menar Tove Marthin som är verksamhetschef för BUP i Västmanland. I samtliga fall konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att verksamheterna har utrett och vidtagit åtgärder för att undvika att liknande händelser ska inträffa. – Vi får göra så gott vi kan inom ett orimligt snäv ekonomisk ram. Men det är klart att emellanåt så kommer det misslyckas och i värsta fall då så är det något som går illa, säger Tove Marthin som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland. Länk till inslaget BUP anmälde sig själva efter att 16-åriga Hanna tog sitt…

Read more

När Hedda är sexton år ställer hon sig på en bro och överväger att hoppa. Hennes mamma Anna, som tagit bilen för att leta efter sin dotter, ser henne på bron. Lyssna på inslaget

Bristfälliga bedömningar av unga som är självmordsbenägna När barn och unga tar sina liv har det ofta gjorts bristfälliga bedömningar av risken att de ska begå självmord. Det visar en granskning som Ekot har gjort av de fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg de senaste fem åren. Hör Maria Riddersted, reporter på Ekot, och Elin Fröding, psykiater och chefläkare i Region Jönköping.  Lyssna på inslaget För få psykologer inom BUP: ”Tiden räcker inte till” När vården brustit kring barn- och unga som tar sina liv så konstateras det ofta att vården gjort bristfälliga bedömningar av risken för att de ska begå självmord.   Och bristande riskbedömningar har varit ett problem länge, enligt tidigare utredningar och rapporter som Ekot gått igenom. Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidprevention vid Karolinska institutet och hon menar att resurs- och personalbrist inom Barn- och ungdomspsykiatrin delvis kan förklara detta. Lyssna på inslaget

Ny svensk version av WHO:s stödmaterial “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Stödmaterialet vänder sig till journalister och yrkesverksamma inom media. Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 1999 sitt världsomspännande initiativ för att förebygga självmord. Som ett led i detta arbete har det genom åren tagits fram stödmaterial och rekommendationer för yrkesgrupper som är särskilt relevanta för det självmordsförebyggande arbetet. Journalister och yrkesverksamma inom media är en sådan grupp då forskning visat att felaktig och sensationsartad rapportering om självmord i medier kan leda till ytterligare självmordsbeteenden (självmord och självmordsförsök). Däremot kan en ansvarsfull och balanserad rapportering upplysa allmänheten om självmordsproblematiken och främja det självmordspreventiva arbetet. Publikationen ”Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” publicerades för första gången 2008 av WHO och…

Read more

En fråga SPES drivit i kontakter med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare under längre tid är behovet av krisstöd för efterlevande efter suicid. Idag bär SPES den överväldigande delen av det organiserade stödet som finns riktat till drabbade. På flera håll i landet pågår nu arbete för att få till stånd ett uppsökande stöd, framförallt på regional nivå. Men även kommuner kan bygga krisstöd i egen regi. Kristina B Rosenius är ledamot i SPES förbundsstyrelse. I december 2015 förlorade hon sin dotter Emma i suicid och slogs av frånvaron av stöd från samhällets sida. – Vår familj fick inget stöd alls och när jag började skriva om händelsen och fick kontakt med andra i liknande situation visade det sig att det inte bara var vi som fallit mellan stolarna utan detta var verkligheten för de flesta jag fick kontakt med, berättar hon. I efterhand blev Kristina både förvånad och bedrövad…

Read more

Många män med psykisk ohälsa söker inte vård för sina symtom. Både kunskap om och attityder till psykisk ohälsa spelar roll, liksom männens utbildningsnivå.  Tidigare forskning har pekat på att omkring tio procent av alla män i höginkomstländer någon gång under sitt liv drabbas av depression eller ångestsjukdom. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att män i högre grad stöter på hinder som gör det svårare att få den vård de behöver. Läs vidare

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar och psykiatriska tillstånd som ökar risken för suicidalt beteende, har mycket lite forskning fokuserat på självmord i denna miljö. Läs vidare

I en debattartikel i DN belyses brister med tillämpningen av lagen om omhändertagande av berusade och svårigheter med sekretesslagen. SPES har varit artikelförfattarna behjälpliga med erfarenheter om ungas självmord och alkohol som riskfaktor för suicid. ”Lördagen den 18 december 2021 festade Aron med kompisar. Han blev redlöst berusad och omhändertogs av polisen för tillnyktring. Efter knappt sex timmars förvar släpptes Aron ut. Enligt polisens bedömning var han rejält bakfull men kunde stå på benen och ansågs därför förmögen att ta hand om sig själv. Polisen frågade om närstående skulle kontaktas, men Aron sa nej till det. En timme senare hade han tagit sitt liv.”

60/92