Category Archives: Start

Varje år dör mer än 700 000 personer i världen i suicid, varav ungefär 1 500 i Sverige, inräknat både säkra och s.k. osäkra suicid. Att en person tar sitt liv är en personlig tragedi och representerar dessutom en omfattande samhällelig förlust. Det är känt från studier från bland annat USA att personer som senare dör i suicid ofta har haft någon form av kontakt med vården i nära anslutning till dödsfallet. Det indikerar att vården har potential att utgöra är en viktig kontaktyta försuicidprevention. Flera studier har undersökt risken för suicid upp till 5 år efter ett suicidförsök, men endast ett fåtal studier har undersökt risken för suicid och överdödlighet (jämfört med normalbefolkningen) i suicidunder längre uppföljningstider, dvs 20 år eller längre. Utöver det är kunskapen bristande kring eventuell överdödlighet hos subgrupper av personer som gör suicidförsök, nämligen de som:1: gör upprepade suicidförsök2: gör våldsamma suicidförsök3: har hög suicidal…

Read more

Flexibel sjukskrivning eller en sorgpeng skulle minska belastningen och underlätta återhämtning för den som drabbats av en svår förlust. Det skriver Kjell Westerlund i Sydsvenska Dagbladet. Kjell Westerlund är ordförande i SAMS – Samarbete för Människor i Sorg – där SPES ingår.

Möt Ewa, Monica, Yngve, Birgit, Shahla och Staffan i Minds må bra-guide och lär dig mer om psykiska besvär som är vanliga när du blir äldre. Läs vidare på Minds webbplats

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök För att förebygga suicid, och därmed rädda liv, behöver fler uppmärksamma, reagera och agera. Därför har Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård. Under snart tio år har SPiSS ständigt utvecklats och nya fokus och teman har tillkommit. Nu har Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner och idéburna verksamheter uppdaterat SPiSS:s webbkurser. Dessa är nu bättre anpassade till verksamheter utanför sjukvård så att alla, som arbetar nära människor i utsatta situationer. Så att fler kan få kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.  Utbildningen är tillgänglig för alla intresserade via Regions Skånes webbplats. 

Att obetalda skulder kan öka risken för självmord är känt sedan tidigare. Nu visar forskning att risken minskar när skulderna betalats. Tidigare forskning visar att självmord kan kopplas till obetalda skulder. Det finns dock liten kunskap om risken för självmordsförsök minskar ifall människor lyckas ta sig ur skuldfällan. I en studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att återbetala en skuld som registrerats hos Kronofogden. Forskaren Yerko Rojas har tittat på i vilken utsträckning att inte längre ha en aktiv skuld hos myndigheten kan kopplas till en minskad risk för självmord.

Regeringen har inte tagit tillräckligt många initiativ för att förebygga självmord, menar Riksrevisionen. Deras rapport, som är mycket kritisk till flera regeringars arbete med att förebygga självmord, debatteras i riksdagen idag. Socialminister Lena Hallengren menar att regeringen ändå gjort mycket och hänvisar till de initiativ som regeringen tagit de senaste åren, men tycker att det i en sådan här fråga är svårt att säga att man gjort tillräckligt. – Ingen kan säga att vi gjort tillräckligt, vi vill alltid göra mer. Det är förstås en tragedi varje gång som det inträffar. Men jag tycker att vi gör väldigt mycket. Riksdagen fattade 2008 beslut om en vision för suicidprevention och ett nationellt handlingsprogram. Men först 2020 tog regeringen flera initiativ för att förstärka det preventiva arbetet. Riksrevisionens samlade bedömning är att statens arbete med suicidprevention inte varit tillräckligt effektivt. Riksrevisionen var kritisk till flera regeringars arbete med att förebygga självmord. När den…

Read more

”Det är så mycket jag vill berätta. Om vardagen som höll i mig så att jag inte föll rakt ner i kaos. Om livet som tog mig med när jag inte kunde ta ett enda steg. Och om honom som sjöng mig tillbaka till livet.” Så skriver Anna Widerberg vars livspartner tog sitt liv för tolv år sedan. Läs hela hennes krönika här

Under de senaste dagarna har Ekot granskat hur vården brister i bedömningarna av självmordsrisk bland unga till exempel. Även Riksrevisionen har kritiserat Sveriges förebyggande arbete kring självmord i ganska hårda ordalag. Och idag debatterades detta i riksdagen. Hör Maria Ridderstedt, reporter på Ekot som tillsammans med researcher Victoria Gaunitz, granskat suicidprevention. Hör också Sofia Amloh, som sitter i socialutskottet för Socialdemokraterna och Pia Steensland, som sitter i socialutskottet för Kristdemokraterna. Lyssna på inslaget

För att samhället ska bli bättre på att förebygga att människor tar sina liv har behovet av fler och större utredningar av de självmord som sker lyfts fram av politiska partier och olika instanser i över tio år. Trots det har lagkraven kring detta snarare lättats upp. Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, menar att politikerna inte prioriterar frågan tillräckligt. – Det är jätteallvarligt. Det är allvarligt att man inte prioriterar denna fråga. Men jag kan inte förklara det på något annat sätt än att man glömmer bort denna fråga om och om igen. Lyssna på inslaget

SR Ekots granskning visar att i flera fall då barn och unga begått självmord de senaste åren är det först efter att föräldrarna anmält vården som brister upptäckts. SPES kommunikatör Björn Eklund menar att det inte bör vara upp till drabbade anhöriga att se till att suicid utreds. Lyssna på inslaget

50/92