1569 personer tog sitt liv i Sverige 2022

1569 personer tog sitt liv i Sverige 2022. Över fyra om dagen. Siffrorna är i sig hissnande, men svåra att ta in. Ingen människa är enbart en siffra i statistiken. Varje person är någons partner, någons bästa vän, någons förälder, någons syskon, barn eller barnbarn. Vid varje suicid får ett tiotal personer sina liv förändrade för alltid. ”Som efterlevande är det frustrerande att se hur dessa förluster fortsätter ske. Vi såg en liten minskning under pandemin, men nu är statistiken tillbaka där den var innan. Samtidigt är detta också en påminnelse om hur viktigt det är att vi fortsätter arbeta målmedvetet och strukturerat. Exempelvis att personer som överlever suicidförsök får adekvat stöd, liksom den som mist någon som tagit sitt liv. Det här måste in i regionala strategier och handlingsplaner. Det får inte vara människors boendeort eller egna resurser som avgör vem som erbjuds stöd.” Säger Inger Händestam, förbundsordförande i Spes.