”Samtalen i stödlinjen ger mig ett annat perspektiv”

Inga Obakloff har svarat i Spes stödlinje i snart två decennier.

– Det känns meningsfullt att kunna ge av min erfarenhet till de som ringer. Framförallt att ge av min tid för att lyssna på den inringandes historia. Att ta emot samtalen i mitt eget hem tycker jag är en fördel. Det bästa med arbetet är nog att jag ofta får höra att den som ringer kan känna en lättnad efter samtalet med mig. Samt att jag kan säga att de gärna får ringa igen, att vi svarar varje kväll, att vi är olika personer som svarar men att vi alla har erfarenhet av suicid i vår närhet.

– Det som driver mig är att Spes verksamhet och medlemmar var ett oerhört stort stöd för mig när min son tagit sitt liv. De första åren efter min sons död deltog jag i många sammankomster och skrev lite i medlemstidningen Förgätmigej. Mitt deltagande i olika Spes-aktiviteter har gett mig mycket kunskap och jag har fått möjlighet att lära känna många fina människor att dela min sorg med. Spes verksamhet är oerhört viktig och engagemanget i stödlinjen känns som ett lagom åtagande för mig. Samtalen gör ibland också att jag får ett annat perspektiv på min egen historia.

Inga Oblakoff