Bli Spesvän

Det finns flera sätt att engagera sig i Spes. Vi har flera Spesvänner som gör stor skillnad. Det är medlemmar som vill sprida uppmärksamhet om Spes frågor och bryta tabun. Alla insatser och idéer är välkomna i vår gemensamma kamp mot suicid och för psykisk hälsa. Har du någon idé eller tankar om insats kontakta oss gärna på e-post. Läs mer om vad det kan innebära att bli Spesvän.