Category Archives: Start

För att samhället ska bli bättre på att förebygga att människor tar sina liv har behovet av fler och större utredningar av de självmord som sker lyfts fram av politiska partier och olika instanser i över tio år. Trots det har lagkraven kring detta snarare lättats upp. Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, menar att politikerna inte prioriterar frågan tillräckligt. – Det är jätteallvarligt. Det är allvarligt att man inte prioriterar denna fråga. Men jag kan inte förklara det på något annat sätt än att man glömmer bort denna fråga om och om igen. Lyssna på inslaget

SR Ekots granskning visar att i flera fall då barn och unga begått självmord de senaste åren är det först efter att föräldrarna anmält vården som brister upptäckts. SPES kommunikatör Björn Eklund menar att det inte bör vara upp till drabbade anhöriga att se till att suicid utreds. Lyssna på inslaget

”Livet” med Ullakarin Nyberg i Sveriges Radio. För femton år sen miste Anna sin dotter i självmord. Idag lever Anna ett ganska bra liv. Men får njuta av livet när man förlorat sitt barn? Annas dotter hade det tufft under tonåren och livet var rätt stormigt. Hon var på väg att bli vuxen när hon en dag bara inte orkade längre. Att vara mamma var för Anna en berg-och dalbana; underbart och tufft. Idag tänker hon ofta på hur livet skulle varit om hennes dotter fått fortsätta leva.– Kanske hade mitt liv varit mycket jobbigare om hon levt? Det är en svår tanke som jag brottas mycket med, säger Anna. Lyssna på programmet

18-årige Manfred tog sitt liv – BUP i Uppsala kritiseras av IVO Det är först efter att föräldrar anmält vården på BUP som brister upptäcks, visar Ekots granskning. Efter att 18-årige Manfred tog sitt liv får BUP i Uppsala skarp kritik av IVO, som menar att BUP inte berättat allvaret i situationen för Manfreds familj. Johan Lugnegård, chefsläkare i Uppsala, säger att de hela tiden försöker förbättra vården, bland annat genom utbildningar för personalen om självmord hos barn och unga. Lyssna på inslaget Vården visste om Manfreds självmordsplan – mamman hittade honom död I slutet av höstlovet 2018 kom Eva Osterman Lind hem och hittade sin son död. Senare förstod hon att Manfred i förväg hade berättat detaljerat om sina självmordsplaner för personal på BUP. Lyssna på inslaget

I flera fall där barn- och unga begått eller försökt begå självmord de senaste åren konstaterar BUP i sina egna utredningar att det funnits problem i vården av den unga kopplat till personalbrist och långa väntetider, visar Ekots granskning. Barn- och ungdomspsykiatrin är generellt underfinansierad och det kan i förlängningen få den här typen av konsekvenser, menar Tove Marthin som är verksamhetschef för BUP i Västmanland. I samtliga fall konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att verksamheterna har utrett och vidtagit åtgärder för att undvika att liknande händelser ska inträffa. – Vi får göra så gott vi kan inom ett orimligt snäv ekonomisk ram. Men det är klart att emellanåt så kommer det misslyckas och i värsta fall då så är det något som går illa, säger Tove Marthin som är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland. Länk till inslaget BUP anmälde sig själva efter att 16-åriga Hanna tog sitt…

Read more

Ny svensk version av WHO:s stödmaterial “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Stödmaterialet vänder sig till journalister och yrkesverksamma inom media. Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 1999 sitt världsomspännande initiativ för att förebygga självmord. Som ett led i detta arbete har det genom åren tagits fram stödmaterial och rekommendationer för yrkesgrupper som är särskilt relevanta för det självmordsförebyggande arbetet. Journalister och yrkesverksamma inom media är en sådan grupp då forskning visat att felaktig och sensationsartad rapportering om självmord i medier kan leda till ytterligare självmordsbeteenden (självmord och självmordsförsök). Däremot kan en ansvarsfull och balanserad rapportering upplysa allmänheten om självmordsproblematiken och främja det självmordspreventiva arbetet. Publikationen ”Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” publicerades för första gången 2008 av WHO och…

Read more

Varje dag dör fyra människor i Sverige i självmord. Bättre strategier för bedömning av suicidrisk, ökad kunskap inom primärvården och större fokus på dem som tidigare gjort självmordsförsök, kan sannolikt rädda fler liv.  Sara Probert-Lindström, socionom, leg psykoterapeut i KBT och doktorand vid Lunds universitet menar att vi måste våga prata mer öppet med personer som vi misstänker funderar på att ta sitt liv: – Det är många som inte vill ”väcka den björn som sover”. Men ingen forskning pekar på att risken för självmord skulle öka om vi pratar om det. Tvärtom upplevs det som en lättnad att någon vill lyssna och det kan göra stor skillnad för en person som har tankar om självmord om vi vågar prata om det som är svårt, menar Sara Probert -Lindström. Läs artikeln

”Livet” med Ullakarin Nyberg i Sveriges Radio. De hade levt ett lång liv ihop när cancern plötsligt drabbade Annas man. Det var när sjukdomen oväntat kom tillbaka igen efter en tids uppehåll som Annas man inte orkade längre. Han tog sitt liv och Anna lämnades kvar, med alla tusen frågor. – Han trodde nog att han skonade sin familj genom att dö, men istället fick vi ytterligare ett trauma att ta hand om, säger Anna. Det har nu gått fyra år sen Anna blev ensam. Saknaden växer och skuldkänslorna finns kvar men hon hoppas att hon en dag ska kunna försonas med det som hände. Lyssna på samtalet med psykiater Ullakarin Nyberg i P1 – Samtal om livet

I fjol fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Ett arbete som sker i samverkan med 23 myndigheter. Åsa Sohlgren, redaktör för SPES medlemstidning Förgätmigej har intervjuat Jenny Telander som är biträdande enhetschef för Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention hos Folkhälsomyndigheten. Sveriges nollvision för suicid och nuvarande nationella handlingsprogram för suicidprevention antogs 2008 och nu har arbetet alltså påbörjats för att ta fram ett förslag på ett nytt program, eller strategi, som ska vara färdig 2023. Jenny Telander är utredare på Folkhälsomyndigheten sedan 2007 och började arbeta med frågor som rör suicid och suicidprevention 2014. Hon tycker att det nuvarande handlingsprogrammet är bra, som ett övergripande stöd i arbetet både på nationell nivå, regionalt och på kommunal nivå. – Det ger stöd och tyngd att det finns ett riksdagsbeslut för att jobba med självmordsprevention på…

Read more

Jon Petter Stoor är leg psykolog och forskare vid Umeå universitet. Han bedriver forskning om psykisk ohälsa, självmord och självmordsprevention bland samer. Söndag 6 februari är det samernas nationaldag. Samerna är det enda urfolket i Europa. – I vanliga fall brukar universitetet ha ett firande på Sámi albmotbeaivi, men på grund av pandemin är det väldigt lite som händer i Umeå. Det händer lite mer på andra platser i svenska Sápmi, men framförallt händer det mycket på norska sidan. En hel del av det kan man ta del av över nätet så jag kommer nog följa med digitalt och hänga ut flaggan här hemma förstås. Sen får jag och barnen öva på vår samiska genom att sjunga samefolkets sång tillsammans: Sámi soga lávlla, av Isak Saba. Tyvärr är det vanligt att samer utanför livet i samebyarna inte lär sig språket och tappar den samiska språkkulturen. Det visar sig också i…

Read more

80/80