Högre risk för suicid när ekonomin kraschar

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en förhöjd risk för suicid. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen, som presenteras idag. Sambanden är viktiga att känna till för yrkesutövare inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, för att personer i riskzonen lättare ska kunna identifieras och få hjälp. Läs vidare hos Socialstyrelsen

Känslor av skam och skuld gör det svårare att söka hjälp. Men sök den hjälp som finns att få! Kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivning. De har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd.