”Jag vill ge tillbaka av mina erfarenheter”

Monica Jonsson – berätta om ditt arbete i stödlinjen

– Eftersom Spes gett mig så mycket vill jag ge tillbaka av mina erfarenheter till andra som behöver stöd och hjälp. Det bästa med att sitta i Spes stödlinje är att kunna lyssna och hjälpa andra människor som är i samma situation som jag en gång varit. Det som driver mig vidare är att jag kan lyssna och stötta utifrån mina erfarenheter och det blir en god känsla hos mig. Efter den här tiden har jag haft många fina samtal men ibland tunga och jobbiga. Det är inte enbart efterlevande som ringer utan även andra människor med psykisk ohälsa och akuta suicidtankar. Vi som sitter i stödlinjen är medmänniskor och inga experter.

Monica Jonsson