Stödfolder för dig som mist

”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom.

Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet. Författat av Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater. Framtaget av Betaniastiftelsen med stöd från Folkhälsomyndigheten. SPES har bidragit med sakkunskap i framtagandet.

Foldern syftar till att ge förståelse för suicid som fenomen, förklarar vad som händer i samband med dödsfall i självmord och beskriver vanliga reaktioner och frågor som kan väckas i sorgen. Du finner här även en del lästips och information om relevanta stödresurser. Praktiska så väl som existentiella. Foldern finns tillgänglig både digitalt och i tryck och är tänkt att kunna delas ut av personer och verksamheter som kommer i kontakt med efterlevande. Den kommer framöver finnas tillgänglig på flera språk.

”Det här är en folder jag önskar hade funnits när min familj drabbades. Det går att leva med stora förluster. Men det är väldigt svårt att leva utan ett hopp om framtiden. Ett hopp om att man en dag kommer uppleva glädje och mening, vid sidan av sorgen. Ett hopp denna skrift vill förmedla.” Björn Eklund, kommunikatör Riksförbundet SPES – Suicidprevention och Efterlevandes Stöd

Broschyren som ljudfil

In English, Finnish and Arabic