Minnesbrev

Hedra minnet av den du förlorat genom en gåva

Gåvan swishar du enkelt till 900 76 67.
Det går också bra att använda plusgiro 90 07 66-7.
Fyll i formuläret så vi skickar vi ett minnesbrev.

För att vi säkert ska hinna sända det till begravningen behöver vi ha alla uppgifter senast en vecka i förväg. Om det inte kan sändas till begravningen skickas det till närmast anhörig så snart som möjligt. Vi kan också skicka Till minne-brevet digitalt om det är för kort om tid för vanlig postgång. Ange gärna under ”meddelande” hur du önskar få Till minne-brevet.

På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank eller Swish, skriver du ”Minnesgåva för” och namnet på den avlidne.

Om du har frågor så går det bra att kontakta Karin Johansson. E-post: karin.johansson@spes.se eller via telefon: 073 – 058 79 36.

Varmt tack för din gåva! Genom att bidra till SPES verksamhet hjälper du oss att rädda liv.


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla med 90-konton, säkrar att insamlingen håller hög kvalité och beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Om du ger en gåva till en organisation med 90-konto kan du som givare känna dig trygg och veta att insamlade medel används till uppgivet ändamål och att det sker en granskning av hur stor del som används till insamlings- och administrationskostnader.