Skänk aktieutdelning

Skänk aktieutdelningen skattefritt – var med oss och förändra!

Du kan stöjda Spes genom att skänka din aktieutdelning skattefritt till vårt arbete. Du behöver då inte betala kapitalskatt så 700 kronor för dig innebär 1000 kronor till vårt arbete med att förebygga suicid och stödja efterlevande. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43%!

Så här enkelt fungerar det:

Både aktieutdelning från privata aktier samt utdelning från fåmansbolag går att skänka.

Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.

Skriv ut och fyll i gåvoblanketten:

Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka innan det aktuella bolagets bolagsstämma.

Om du kontaktar oss så sänder vi gärna ett digitalt gåvobevis efter att vi mottagit din gåva.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.

Varmt tack!