Storlek på skatteavdrag

Månadsgåva 200 kr

Skattereduktion per år 600 kr

Månadsgåva 300 kr

Skattereduktion per år 900 kr

Månadsgåva 400 kr

Skattereduktion per år 1200 kr

Månadsgåva 500 kr

Skattereduktion per år 1500 kr

Månadsgåva 600 kr

Skattereduktion per år 1800 kr

Månadsgåva 700 kr

Skattereduktion per år 2100 kr

Månadsgåva 800 kr

Skattereduktion per år 2400 kr

Månadsgåva 900 kr

Skattereduktion per år 2700 kr

Månadsgåva 1000 kr

Skattereduktion per år 3000 kr