Category Archives: Regnbagsfonden

”När jag kom hem en dag hade han lämnat en lapp där det stod ”Morsan jag behöver pengar till klippning. PS! Jag är homosexuell. Säg det inte till någon. DS!” Elisabeths son David var homosexuell och tog sitt liv. HBTQ-personer är överrepresenterade både när det kommer till suicid och till sorg efter självmord. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!

Fjärde delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!

Andra delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”. I artikeln möter vi Camilla som förlorade sin dotter Helena som var bisexuell. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!

Hbtq-personer är överrepresenterade när det kommer till suicid, och deras överlevande anhöriga är överrepresenterade när det kommer till sorg.  I artikelserien ”Egentligen vill jag kanske inte dö” berättar Jonas Gardell om dem. Det här är del 1. Läs serien i Expressen

Edward Summanen är socionom och genusvetare med vidareutbildning kring suicidprevention och psykisk hälsa. Han har arbetat med transfrågor sedan 2008, bland annat på RFSL och RFSL Ungdom. Nu är han projektledare på förbundet Transammans och aktuell med boken Trans – fakta, forskning och erfarenheter. Studier i Sverige visar att det är sex gånger vanligare att ha vårdats för ett suicidförsök som transperson jämfört med cispersoner, det vill säga personer som inte är trans. Nästa nummer av vår medlemstidning Förgätmigej har regnbågstema. Det innehåller bland annat en intervju med Edward Summanen är projektledare för Starka Tillsammans som drivs av Transammans – förbundet för transpersoner och närstående. – ”Enligt transammans.se hjälper ni företag, organisationer och ledare att bli mer inkluderande i transfrågor. Kan du ge några konkreta exempel på vad cispersoner och arbetsplatser kan göra för att vara inkluderande?” – ”Absolut! Det beror såklart delvis på vilken arbetsplats vi talar om. Det…

Read more

Ur Jonas Gardells artikel: ” Som när Benjamin i ”Torka aldrig tårar utan handskar” av Rasmus föräldrar nekas att komma på Rasmus begravning: ”Du måste ändå förstå att det inte skulle bli någon värdig begravning utan ett bögspektakel.” Som regnbågsflaggor vid en gravsten. ”Det här är ingen jävla cirkus.”” Tredje delen i Jonas Gardells artikelserie ”Egentligen vill jag kanske inte dö”. Regnbågsfonden och Spes gör ett gemensamt projekt för att belysa HBTQ-personers utsatthet och bättre stödja efterlevande.  Bidra gärna med en gåva. För insamlade medel kommer Spes bland annat att arrangera stödinsatser för målgruppen. Såsom samtalsgrupper och stödhelger. Ditt bidrag kommer att göra skillnad. Varmt tack för att du är med och bryter tystnaden!

6/6