Category Archives: Aktuellt

Nu får våra medlemmar årets första nummer av vår tidning Förgätmigej. En tidning som liksom föreningen fyller 35 år i år! Numret har fokus på klimatångest och psykisk ohälsa bland samer och innehåller bl a en intervju med artisten, rapparen och aktivisten Maxida Märak. Maxida ser utanförskapet som en anledning till att självmord är vanligare bland samer än befolkningen i stort. I hela sitt liv har hon känt av minoritetsstress och rasism som same. Både personligen och som grupp. Hon har förlorat väldigt många vänner i suicid och säger att de flesta samer förlorat någon nära på det sättet. Hon är också oroad över att klimatförändringarna, som redan drabbar renskötande samer, kommer att leda till fler suicid bland dem. Maxida lider själv av klimatångest och har ställt om sitt liv så mycket hon kan för att minska sina ekologiska fotavtryck. Vill du läsa vår medlemstidning? Bli medlem i SPES så får…

Read more

Varje dag dör fyra människor i Sverige i självmord. Bättre strategier för bedömning av suicidrisk, ökad kunskap inom primärvården och större fokus på dem som tidigare gjort självmordsförsök, kan sannolikt rädda fler liv.  Sara Probert-Lindström, socionom, leg psykoterapeut i KBT och doktorand vid Lunds universitet menar att vi måste våga prata mer öppet med personer som vi misstänker funderar på att ta sitt liv: – Det är många som inte vill ”väcka den björn som sover”. Men ingen forskning pekar på att risken för självmord skulle öka om vi pratar om det. Tvärtom upplevs det som en lättnad att någon vill lyssna och det kan göra stor skillnad för en person som har tankar om självmord om vi vågar prata om det som är svårt, menar Sara Probert -Lindström. Läs hela artikeln

Nu finns det möjlighet att skicka en digital hälsning direkt här på hemsidan. Du kan skicka hälsningen till minne av någon, till den som saknar, eller kanske på en dag som betyder mycket för er. Samtidigt bidrar du till att vi kan fortsätta att stödja människor som förlorat en familjemedlem eller kär vän genom självmord. Ett stöd som vi vet bidrar till att rädda liv. Varmt tack!

Katrin Thorsell – varför blev du aktiv i SPES? – Min son Simon tog livet av sig den 29 november 2014. Han blev 24 år gammal. I början fanns ingen hjälp för oss som blev kvar. Efter ett halvår gick jag ut på Facebook och sökte på ordet självmord och hittade till stödgruppen där. Där fann jag samhörighet med andra som förlorat på grund av självmord och det hjälpte mig att träffa andra som förstår. Så småningom valde jag att bli intervjuad i Falköpings tidning, Göteborgsposten och i Hemmets veckotidning eftersom jag tycker att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Min pojk mådde inte bra i flera år innan han dog så jag har fått stor erfarenhet av det. Simon sade en gång ”om jag tar mitt liv så får du prata om hur det är att må dåligt och inte få den hjälp man behöver.…

Read more

Går det att ha ett bra liv där det finns plats för en stor sorg? I senaste avsnittet av podden ”Inte bara en siffra” möter du Björn som berättar om när ett syskon tar sitt liv, om hur traumatiska förluster kan påverka relationer och om att gå från att vara en sörjande bror till en bror med en sorg. Röster från efterlevande är temat i SPES nya podcast ”Inte bara en siffra”. Låter namnet bekant? #intebaraensiffra är en hashtag som togs fram av SPES som motreaktion mot att suicid ofta rapporteras och debatteras i termer av statistik eller kostnader. Med ”Inte bara en siffra” vill vi ge ord och ansikten åt berättelserna bakom siffrorna. Varje berättelse riktar också strålkastarljus på ett av våra stora samhällsproblem. Finns där poddar finns, eller så kan du klicka här för att lyssna.

Den 4 april lanseras IPCC:s rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”. Vad kan man göra för att må bättre om man har en förlamande oro för miljön och klimatet? Vi har pratat med Kali Andersson, Leg psykolog som ingår i Klimatpsykologerna med specialinriktning på klimat- och miljöfrågor. – Bli arg och projicera ilskan utåt. Sedan ­ finns det tre viktiga punkter. Det första är att agera och då är det oftast viktigt att agera tillsammans med andra så att man inte blir ensam i det man tänker göra. Det hänger ihop med skuldkänslorna för om man tänker att ens eget ekologiska fotavtryck är för stort och ”jag är dålig som har slösat med resurser” och riktar all kraft mot sig själv och att få en perfekt livsstil som är hållbar. Då blir man väldigt ensam i det och lägger all skuld på sig själv. Man behöver såklart…

Read more

Renskötare, framför allt män, är en sårbar grupp vad gäller suicid. Klimatångest och de förändringar som ett varmare klimat medför, innebär också förhöjd suicidrisk för människor överlag. Dels på grund av klimatångesten i sig, dels på grund av de förändrade livsvillkor som drabbar människor när klimatet blir varmare. Vår medlemstidning Förgätmigej nr 1/2022 har därför temat Klimatångest. Är du orolig för klimatförändringarna eller lider av klimatångest? Vi har frågat några personer om deras oro. Alva Fjellström, 18 år, kommer från Vilhelmina norra sameby i Västerbotten men går sista året på samiska samhällsprogrammet i Jokkmokk. Hon sitter som styrelseledamot i Saminuorra som är en samisk ungdomsorganisation på svenska delen av Sápmi. Hur yttrar sig din klimatoro eller klimatångest? – Min klimatångest kommer för det mesta genom katastroftankar om hur min framtid kommer att bli. Jag drömmer om att ta över mitt arv och bli renskötare när jag blir äldre. Då kommer det…

Read more

De hade levt ett lång liv ihop när cancern plötsligt drabbade Annas man. Det var när sjukdomen oväntat kom tillbaka igen efter en tids uppehåll som Annas man inte orkade längre. Han tog sitt liv och Anna lämnades kvar, med alla tusen frågor. – Han trodde nog att han skonade sin familj genom att dö, men istället fick vi ytterligare ett trauma att ta hand om, säger Anna. Det har nu gått fyra år sen Anna blev ensam. Saknaden växer och skuldkänslorna finns kvar men hon hoppas att hon en dag ska kunna försonas med det som hände. Lyssna på samtalet med psykiater Ullakarin Nyberg i P1 – Samtal om livet

I fjol fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Ett arbete som sker i samverkan med 23 myndigheter. Åsa Sohlgren, redaktör för SPES medlemstidning Förgätmigej har intervjuat Jenny Telander som är biträdande enhetschef för Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention hos Folkhälsomyndigheten. Sveriges nollvision för suicid och nuvarande nationella handlingsprogram för suicidprevention antogs 2008 och nu har arbetet alltså påbörjats för att ta fram ett förslag på ett nytt program, eller strategi, som ska vara färdig 2023. Jenny Telander är utredare på Folkhälsomyndigheten sedan 2007 och började arbeta med frågor som rör suicid och suicidprevention 2014. Hon tycker att det nuvarande handlingsprogrammet är bra, som ett övergripande stöd i arbetet både på nationell nivå, regionalt och på kommunal nivå. – Det ger stöd och tyngd att det finns ett riksdagsbeslut för att jobba med självmordsprevention på…

Read more

Jon Petter Stoor är leg psykolog och forskare vid Umeå universitet. Han bedriver forskning om psykisk ohälsa, självmord och självmordsprevention bland samer. Söndag 6 februari är det samernas nationaldag. Samerna är det enda urfolket i Europa. – I vanliga fall brukar universitetet ha ett firande på Sámi albmotbeaivi, men på grund av pandemin är det väldigt lite som händer i Umeå. Det händer lite mer på andra platser i svenska Sápmi, men framförallt händer det mycket på norska sidan. En hel del av det kan man ta del av över nätet så jag kommer nog följa med digitalt och hänga ut flaggan här hemma förstås. Sen får jag och barnen öva på vår samiska genom att sjunga samefolkets sång tillsammans: Sámi soga lávlla, av Isak Saba. Tyvärr är det vanligt att samer utanför livet i samebyarna inte lär sig språket och tappar den samiska språkkulturen. Det visar sig också i…

Read more

70/146