Category Archives: stodpersonerberattar

”Jag heter Marianne Nilsson och vi förlorade vår då 24-årige son Claes i självmord för snart tio år sedan. Tio tunga år, som jag inte önskar att någon människa skulle behöva gå igenom. Claes gav mig en sista värdefull insikt, genom att han kom hem sista veckan, och trots sin depression uttryckte så mycket tankar och känslor. Sista dagen i sitt liv berättade han om mobbning under högstadiet. Det känns som en gåva att han hjälpte mig att förstå det som jag inte kunde förstå. Jag litade alltid fullständigt på honom, och gör det även angående detta. Skuldkänslorna är naturligtvis något jag måste bära med mig varje dag. Jag hamnade därefter själv i en djup depression, och har fått insikt i hur det är att inte vilja leva mer. Jag fick hjälp att överleva genom psykiatrin, och SPES gemenskap var oerhört betydelsefull. Här mötte jag människor som hade samma erfarenheter,…

Read more

Katrin Thorsell – varför blev du aktiv i SPES? – Min son Simon tog livet av sig den 29 november 2014. Han blev 24 år gammal. I början fanns ingen hjälp för oss som blev kvar. Efter ett halvår gick jag ut på Facebook och sökte på ordet självmord och hittade till stödgruppen där. Där fann jag samhörighet med andra som förlorat på grund av självmord och det hjälpte mig att träffa andra som förstår. Så småningom valde jag att bli intervjuad i Falköpings tidning, Göteborgsposten och i Hemmets veckotidning eftersom jag tycker att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Min pojk mådde inte bra i flera år innan han dog så jag har fått stor erfarenhet av det. Simon sade en gång ”om jag tar mitt liv så får du prata om hur det är att må dåligt och inte få den hjälp man behöver.…

Read more

”Min systers självmord är mitt livs stora sorg. Men ur den vaknade ett helt nytt medmänskligt engagemang. Klockan var halv tre när jag och min sambo väcktes av att det bultade på dörren den där julinatten för fem år sedan. Utanför stod två poliser. De hälsade artigt och beklagade att de måste meddela att min lillasyster tyvärr påträffats död i sin bil. Min yrvakna hjärna protesterade våldsamt. Min syster skulle besöka oss två dagar senare. ”Hon kan ju omöjligt vara död om hon ska komma hit” studsade det i huvudet. Polisen nämnde något om ett avskedsbrev. Benen skakade så mycket så jag fick sätta mig. Det var som att mina knän var den enda delen av mig som förstod att livet just hade förändrats. Helena var tre år yngre än jag. En lojal och omtänksam vän och stor djurälskare. Hon var kreativ, pysslig och eftertänksam. Hon brann för miljöfrågor och…

Read more

Monica Jonsson – berätta om ditt arbete i stödlinjen – Eftersom SPES gett mig så mycket vill jag ge tillbaka av mina erfarenheter till andra som behöver stöd och hjälp. Det bästa med att sitta i SPES stödlinje är att kunna lyssna och hjälpa andra människor som är i samma situation som jag en gång varit. Det som driver mig vidare är att jag kan lyssna och stötta utifrån mina erfarenheter och det blir en god känsla hos mig. Efter den här tiden har jag haft många fina samtal men ibland tunga och jobbiga. Det är inte enbart efterlevande som ringer utan även andra människor med psykisk ohälsa och akuta suicidtankar. Vi som sitter i stödlinjen är medmänniskor och inga experter.

Martin blev endast 25 år. När han tog sitt liv hamnade hela familjen i ett avgrundsdjupt mörker. För att få kraft att bearbeta sina känslor, kom organisationen SPES att spela en stor roll. – Den viktigaste funktionen för SPES tycker jag är att inge hopp, visa att det går att leva vidare. Spes betyder ju hopp på latin, säger Carina Persson, mamma till Martin. Läs hela artikeln hos 1177

Thomas Lövgren – Varför blev du aktiv i SPES? – Efter att min dotter Ellinor tog sitt liv 2011 tog jag kontakt med SPES för att vara med på samtalsträffarna. Jag tyckte att de träffarna hjälpte mig mycket och det kändes bra att få prata om vad som hade hänt och få lyssna på andra som varit med om att förlora någon närstående på liknande sätt. Det fanns en stor förståelse för vad man hade gått igenom och samtalen gav mig på något sätt en kraft att ta mig vidare i sorgearbetet. Eftersom träffarna hade hjälp mig så bestämde jag mig efter en tid att själv engagera mig i SPES för att stödja andra efterlevande och hjälpa till med det suicidpreventiva arbetet. På ett årsmöte i Västra kretsen blev jag först invald som styrelsemedlem och något år senare engagerade jag mig även som kontaktperson och samtalsledare. Vad arbetar du med…

Read more

När Helene Anderssons son Simon mådde dåligt hade hon inte en tanke på att han skulle kunna ta sitt liv. Men det gjorde han, 17 år gammal. Nu är hon engagerad i SPES Jönköpingskrets och är suppleant i styrelsen för riksförbundet. Helene är gymnasielärare och har en önskan om att föreläsa för föräldrar och lärare för att öka kunskapen om suicid och vad man kan göra om någon mår dåligt. – När min son Simon gick bort så visste jag ingenting om självmord. I min värld fanns inte att han kunde dö över huvud taget. När jag förstod att han mådde dåligt, det var precis innan jul 2010, kom jag i kontakt med psykiatrin men fattade ingenting. Jag tror att föräldrar behöver mer kunskap om vad man kan göra om ens barn mår dåligt och om var det finns hjälp att få. Även om ens barn inte mår dåligt nu…

Read more

Inga Obakloff har svarat i SPES stödlinje i snart två decennier. – Det känns meningsfullt att kunna ge av min erfarenhet till de som ringer. Framförallt att ge av min tid för att lyssna på den inringandes historia. Att ta emot samtalen i mitt eget hem tycker jag är en fördel. Det bästa med arbetet är nog att jag ofta får höra att den som ringer kan känna en lättnad efter samtalet med mig. Samt att jag kan säga att de gärna får ringa igen, att vi svarar varje kväll, att vi är olika personer som svarar men att vi alla har erfarenhet av suicid i vår närhet. – Det som driver mig är att SPES verksamhet och medlemmar var ett oerhört stort stöd för mig när min son tagit sitt liv. De första åren efter min sons död deltog jag i många sammankomster och skrev lite i medlemstidningen Förgätmigej.…

Read more

8/8